Det går att mäta vårdbehov och vårdkvalitet

Det går att systematiskt mäta äldre personers vårdbehov och kvaliteten på vården. Folkhälsan gör det, bland annat med hjälp av mätinstrumentet RAI. I och med debatten om vårdardimensioneringen kan systematiska mätsystem som RAI få en allt viktigare roll.

Det går att producera vård av god kvalitet, men det finns inga genvägar. Det handlar om att jobba med processer och mätningar, men förstås också med värderingar och ideologi, säger Gun Eklund, vd för Folkhälsans vårdbolag.

Ett verktyg som används av många finländska vårdproducenter är mätinstrumentet RAI. Verktyget används för att utreda klienternas vårdbehov och för att utveckla kvaliteten på vården. Folkhälsan använder systematiskt RAI-verktyget inom äldrevården. Enligt Matti Mäkelä, överläkare på THL, förs nu diskussioner om att göra RAI obligatoriskt inom äldrevården i Finland.

Folkhälsan har använt RAI-instrumentet i äldrevården sedan det lanserades i Finland år 2000.

Läs hela artikeln