Vi välkomnar all korrespondans

 

Kontakt Uppgifter
Kristinagården
Köpingsvägen 9-11C
00320 Helsingfors
Kansliet: 050-46 46 762
Föreståndare – Catja mantere:  050 -575 88 99 – catja.mantere@folkhalsan.fi
Fax: 09 -477 22 73

Förfrågningar, idéer eller bara lust att säga hej?