Vi välkomnar all korrespondans

Kontakt Uppgifter
Kristinagården
Köpingsvägen 9-11C
00320 Helsingfors
Kansliet: 050-46 46 762

Föreståndare – Catja mantere
catja.mantere@folkhalsan.fi
050 -575 88 99
Fax:
09 -477 22 73

Vården:
(Nås lättast via telefon)

Ansvarig Sjukskötare
Ylva Sinkkonen
ylva.sinkkonen@folkhalsan.fi
050-4646 762

Sjukskötare/Teamledare
Alexandra Lönnberg
alexandra.lonnberg@folkhalsan.fi
050-4646 762

Förfrågningar, idéer eller bara lust att säga hej?